Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ... Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΞΑΝΑΡΧΕΤΑΙ...ΤΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ ΞΑΝΑΡΧΙΖΕΙ;


Στην ιστοσελίδα της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. στην κατηγορία «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 12ΜΗΝΟΥ» στην υποκατηγορία «ΜΕΛΕΤΕΣ» (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ (Αρ. Απόφασης 2503, Ημ/νία Έγκρισης Δ.Σ. ΕΡΓΟΣΕ 25-02-2008) Συμβάσεις Εκπόνησης Μελετών, Συναφών Υπηρεσιών και Συμφωνιών - Πλαίσιο που πρόκειται να προκηρυχθούν ή και να ανατεθούν τους επόμενους 12 μήνες), ανακοινώνονται στο συνημμένο έγγραφο οι μελέτες χάραξης για τμήματα του Δυτικού σιδηροδρομικού άξονα. Συγκεκριμένα:
> Αριθμός Απόφασης 41: «Μελέτες χάραξης της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Αντίρριο- Ιωάννινα τμήμα από Αντίρριο έως Χ.Θ. 42+000 και σύνδεση με Αστακό (Α' Φάση)»,

> Α.Α. 42: «Μελέτες χάραξης της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Αντίρριο-Ιωάννινα τμήμα από 42+000 έως Χ.Θ. 120+000 (Α' Φάση)»

> Α.Α. 43: «Μελέτες χάραξης της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Αντίρριο- Ιωάννινα τμήμα από Χ.Θ. 120+000 έως Χ.Θ. 180+000 (Ιωάννινα) (Α' Φάση)»,

> Α.Α. 44: «Τοπογραφικές Μελέτες για την αντιμετώπιση αναγκών και σύνταξη ορθοφωτοχαρτών για την Νέα Σιδηροδρομική Γραμμή Αντίρριο-Ιωάννινα»

Ταμείο χρηματοδότησης και απόφαση ένταξης ορίζετε το «Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (Δ.Δ.Μ.)» ενώ ημερομηνία ολοκλήρωσης βάσει απόφασης ορίζετε ο Απρίλιος του 2013. Συνολικά ο προϋπολογισμός για τις συγκεκριμένες μελέτες ανέρχεται στα 23800000 € ενώ χαρακτηρίζονται «υπο προκήρυξη»

Δεν υπάρχουν σχόλια: