Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΜΕ ΧΡΥΣΑ ΜΟΛΥΒΙΑ...


Το υπουργείο Παιδείας έχει έξοδα και μάλιστα σε βαθμό σκανδάλου.

Για μολύβια στυλούς και γραφική ύλη, ξόδεψε Ξόδεψε 19 εκ. ευρώ.

ΜΙΚΡΟΕΞΟΔΑ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: